Liveraid Cap

کپسول لیورید

Liver Cap1
 

 

کپسول لیورید

LiverAid Capsule

 

معرفی دارو: کپسول لیورید از عصاره چهار گیاه خارمریم با نام علمی ( .Milk Thistle L)، زرد چوبه با نام علمی ( .Curcuma Lonag L) وگیاه گل قاصد با نام علمی (.Dandelion L) و PicrorhizaKurrooa تهیه و فرموله گردیده است.

 

 

 

موارد مصرف

  • سم زدایی و پاکسازی کبد
  • کمک به رفع التهابات مزمن کبد
  • رفع مشکلات کیسه صفرا
  • ضد سرطان کبد
  • محافظت از سلول های کبدی در برابر صدمات ناشی از استامینوفن، سیس پلاتین، وین کریستین